BRIEF

Få folk til å signere på Amnestys kampsak om oppheving av El Salvadors totalforbud mot abort.

MÅLGRUPPE

Unge kvinner som mener at selvbestemt (og trygg) abort skal være en åpenbar selvfølge.

INNSIKT

El Salvadors totalforbud mot abort fører til at deres kvinner i det skjulte tar risikable aborter ved hjelp av risikabelt utstyr - fordi de ikke har et annet valg.

LØSNING

Stunt i samarbeid med EllaOne, og annonse på finn.no

amnesty_1111.jpg
amnesty_2222.jpg
amnesty_3333.jpg
amnesty_4444.jpg
annonse11.jpg
annonse2222.jpg
annonse33.jpg
annonse44.jpg

Laget i samarbeid med Marthe Cathinka Bugge og Elvina Vladi Kvisle.